Pomiar paliwa i obrotów

Zdalny pomiar i kontrola zużycia paliwa skutecznie zapobiegają nadużyciom.

Dostępne w naszej ofercie urządzenie lokalizacyjne L.420 można podłączyć do interfejsu FMS*) samochodu, opartego na standardach SAE J1939**) i CAN***). Dzięki temu zdalnie otrzymujemy dane potrzebne do monitorowania poziomu i zużycia paliwa, wykrywania pracy na biegu jałowym, przekroczonych obrotów silnika itp. Informacja ta jest prezentowana on-line i w raportach.

Interfejs FMS jest zaimplementowany w większości modeli samochodów ciężarowych następujących producentów:

  • Mercedes Benz
  • Volvo
  • MAN
  • DAF
  • Iveco
  • Scania
  • Renault

Kliknij tutaj, aby zobaczyć listę samochodów ciężarowych wyposażonych w interfejs FMS.

                                

* FMS to skrót od Fleet Management Systems (Systemy zarządzania flotą). Wiodący wytwórcy podwozi uzgodnili, że dane dla systemów FMS będą ogólnie dostarczane za pośrednictwem łącza CAN. Aktualne informacje można znaleźć w witrynie internetowej www.fms-standard.com.

** SAE J1939 jest standardem w zakresie transmisji danych (zakodowanych komunikatów) pomiędzy układami elektronicznymi w celu diagnostyki podzespołów w samochodzie. Norma ISO 11898 stanowi europejski odpowiednik normy SAE J1939.

*** Controller Area Network (CAN lub CAN-bus) to standardowa, szeregowa magistrala komunikacyjna umożliwiająca bezpośrednią wymianę danych pomiędzy mikrokontrolerami i podzespołami w samochodzie.

OM Poland Sp. z o.o.